ÁSZF

A vásárlási szerződés a Haász Kft. által üzemeltetett bluerabbit.hu Online Áruházban történő vásárlás jogi feltételeit tartalmazza. Ön megrendelésének leadásával a Haász Kft. vásárlója lesz. Kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve az alábbiakban foglaltakat.

Kérjük, rendelésének véglegesítése előtt feltétlenül olvassa el az alábbi dokumentumot. A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén ügyfélszolgálatunk rendelkezésére áll!

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a Haász Kft. általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

Általános tudnivalók – Cégadatok

Az bluerabbit.hu Online Áruház (továbbiakban Áruház) Magyarországon forgalomban lévő játszótéri játékokat kínál eladásra. Az Áruházon keresztül történt elektronikus rendeléssel az alább leírt feltételek szerint elektronikus vásárlási szerződés jön létre az Áruház és a rendelést leadó magánszemély vagy cég (továbbiakban Vásárló) között.

A Vásárló a rendelés adatait összesítő ‘Rendelés leadása’ oldalon a ‘Befejezés’ gomb megnyomásával fogadja el a szerződés feltételeit. Az Áruházban történő vásárlás elsősorban elektronikus úton lehetséges, Interneten keresztül a https://www.bluerabbit.hu webcímen. Emellett faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket is elfogadunk.

A szerződő felek azonosítása
1. Az eladó

A www.bluerabbit.hu online áruházat a Haász Kft. működteti.

A Szolgáltató cégneve: Haász Korlátolt Felelősségű Társaság.

A Szolgáltató rövidített neve: Haász Kft.

Székhely: 6724 Szeged, Kálvária sgt. 87/A.

Cégjegyzékszám: Cg. 06 09 004147

Adóigazgatási szám: 11392534-2-06

Szerződés nyelve: Magyar

E-mail: info@haasz.eu

2.2. A vásárló

Az Áruházban regisztrált fiókkal és anélkül is leadható a rendelés. Amennyiben a Vásárló korábban nem regisztrálta még magát az Áruházban, a rendelés jóváhagyása előtt a pénztár oldalon is megjelenik a lehetőség ennek megtételére. Egy regisztrációs űrlap kitöltésével adja meg adatait. Az Áruház a regisztrációs adatoknak megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. Bármelyik adatlapot, amelyik egy vagy több hibát tartalmaz, érvénytelennek nyilvánítjuk, és az Áruház semmilyen felelősséget nem vállal a hibás adatokból eredendő téves teljesítésért.

Termékek és árak

A Haász Kft. kültéri játékokat forgalmaz, amelyekért a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő garanciát vállalunk. A termékeket sértetlenül adjuk fel a címzettnek. Ha a megrendelt árucikk hibás, vagy a szállítás során megsérült, akkor azt az Haász Kft. (19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló jogszabály 5. §. szerint max.15 nap) 14 napon belül díjmentesen kicseréli. A vásárolt áruk jellemzőit a konkrét árucikkhez tartozó információs oldalon tudhatja meg.

A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett ár, amely Bruttó eladási egységár, így tartalmazza a 27% ÁFÁ-t is. A termék vételára plusz a szállítási szolgáltatás végleges ára az a fizetendő bruttó érték, amely a jóváhagyáskor a termék megnevezése mellett és a rendelésről küldött visszajelző e-mailben is szerepel. A megrendelt áru ellenértékét (az áru vételára, csomagolási költsége, szállítási díja) a vásárló utánvéttel a futárszolgálat alkalmazottjának az áru átvételekor,  előzetes átutalással vagy bankkártyával, vagy személyes átvételkor fizeti ki .

A rendszer alapértelmezetten automatikusan elektronikus számlát bocsát ki, melyet a vásárló e-mailben kap meg. A rendelés leadásával a vásárló a számlázási formát és a vásárlási szerződést elfogadja. Az elektronikus számla adóigazolásra csak elektronikus formában alkalmas, de természetesen kinyomtatható.

Rendelés

Az Áruházban történt rendeléssel minden Vásárló kijelenti, hogy elfogadja a vásárlási szerződést és azt magára nézve kötelező érvényűnek tekinti, valamint tisztában van a rendelés menetével. Vásárló vállalja, hogy gondoskodik az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről. Az Áruház rendszere minden érvényes rendelésnek automatikusan rendelésazonosító-számot ad, melyet a Vásárló által megadott címre küldött rendelésigazoló e-mailben közöl. Csak a rendelésazonosítóval rendelkező megrendelés érvényes.

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik, tárgynapon 11 óráig. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik az azt követő napon kerül feldolgozásra. A rendelések leadása után e-mailben igazoljuk vissza a megrendelés beérkezését. Amennyiben nem kapott visszaigazolást, keresse fel ügyfélszolgálatunkat!

A megrendelések átlagos teljesítési ideje átlagosan 2 munkanap, de ez egyedi esetben ettől eltérhet.

Szállítási feltételek

A megrendelt áru kiszállítását futárszolgálat végzi a vásárló által megadott címre. Amennyiben a kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, úgy a futár egy telefonos egyeztetést követően pár napon belül ismételten megpróbálkozik a kézbesítéssel. Amennyiben a kézbesítés a második alkalommal is sikertelen, a futárszolgálat a ‘Vissza a feladónak’ jelöléssel visszajuttatja a csomagot az Áruháznak. Ezt követően ismételt kézbesítésre csak újabb szállítási díj felszámolásával van lehetőség. Ilyen esetekben ügyfélszolgálatunkon személyes átvételre is lehetőséget biztosítunk.

Az elállás joga

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján a Vásárló 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlási szándékától.

A megrendelt áru kézhezvételétől számított 14 napon belül a Vásárlónak joga van elállni vásárlási szándékától. Ebben az esetben a Haász Kft. köteles a Vásárló által kifizetett vételárat visszatéríteni legkésőbb az elállást, illetve az áru visszaszolgáltatását követő 14 napon belül. A visszatérítés a szállítási költségre is vonatkozik. A vásárló azonban köteles viselni az áru visszaszolgáltatásának költségeit.

Ha a megrendelt árucikk hibás, vagy a szállítás során megsérült, akkor azt a Haász Kft. 14 napon belül díjmentesen kicseréli.

Ismertető a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletből: Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót 14 napos határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul a fogyasztó azon nyilatkozatának megtételét követően – miszerint ha a fogyasztó arra irányuló kérését, hogy a vállalkozás a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a 14 napos határidő lejárta előtt kezdje meg – a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót a 14 bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.

A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
aa) a terméknek,
ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától
számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A fentiekben részletezett, termék adásvételére irányuló szerződés esetére vonatkozó elállási vagy felmondási rendelkezések nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát a webáruházunkból letölthető elállási nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Az elállási vagy felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

A Haász Kft. a Vásárló által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti. Az Haász Kft. addig visszatarthatja a vételár összegét, amíg a termék meg nem érkezik hozzá, vagy a visszaküldés tényét a vevő kétséget kizáróan nem igazolja. A kettő közül a korábbi időpont az irányadó.
A Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Vásárlót ezen felül egyéb költség nem terheli.
A vállalkozás követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Az elállási jogról bővebben a Fogyasztóvédelmi Hatóság oldalán olvashat

Letölthető dokumentumok:

Elállási-felmondási tájékoztató

Elállási nyilatkozat

Jogérvényesítés lehetőségei

Tájékoztató a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról

Elállási jog gyakorlásának menete

Amennyiben élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti ügyfélszolgálati elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza Cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni! Igény szerint cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük csomagfeladási szándékáról, annak díját a csomag feladásakor a futárnak kell megfizetni. Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli!

A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően videókamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt).

A termék visszaérkezését követő 14 napon belül az Haász Kft. a Vásárló által megadott bankszámla számra visszatéríti a termék vételárát. (Egyeztetés alapján postai úton történő visszajuttatás is lehetséges!)

Shopping Cart
Scroll to Top